Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

AKTUÁLIS

Sütő Gábor: A világjárványról politikus szemmel - A HÁTTÉRHATALOM FŐPRÓBÁJA A VILÁGSZÍNPADON?

tanulmány

Tájolás
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban számtalan színvonalas szakavatott, illetve eligazodást kereső okos elemzéssel találkoztunk. Kormányunktól, vészhelyzeti hatóságainktól folyamatos útmutatást, tájékoztatást kaptunk. Az önfeláldozó orvosi-ápolói gondoskodás mellett a segítségnyújtás lelkesítő példáit láthattuk. Védettebbek, nyugodtabbak, felkészültebbek lettünk. Szükséges a további tájékoztatás is, mert ellentmondó, de figyelmet érdemlő tudományos és politikai fejtegetésekkel is találkozunk. Özönlenek a bizonytalanságokat, hisztériát keltő ellenséges rémhírek, de a kényelmetlen igazságokat álhíreknek beállító mesterkedések is. Még keveset tudunk ahhoz, hogy áttekinthetően lássuk, mi történt, arról viszont meggyőződtünk, hogy a járvány érint minden társadalmi tevékenységet. Ezért az ember szívesen veszi a véleményét megerősítő, módosító, vagy ellenző útbaigazítást A hivatalos megnyilvánulások érthetően nem a politikai vonatkozásokra összpontosítottak. Jövőnk szolgálat…

Legújabb bejegyzések

Aniszi Kálmán: JAJKIÁLTÁS ÉS ÉBREDÉS

Hollai Hehs Ottó: A geopolitika árnyékában

Sütő Gábor: A kommunistázásról a mának és a holnapnak - (A LÉNYEGET ELFEDŐ POLITIKAI FOGALMAK CSAPDÁJA)

ORBÁN ÉVA: Ami a tankönyveinkből kimaradt, amit ma is elhallgatnak

Kecskés Péter: Mulla Szadra transzcendens bölcselete

Brandl Gábor: JÖVŐKÉP A CSALÁDRÓL, A NEVELÉSRŐL, ÉS AZ OKTATÁSRÓL

Krausz Tivadar: Az ismeretek végtelene és a Tudás elvesztése

Vasi Szabó János: Ballardia - John G. Ballard munkássága

Sipka Tamás: Kemény Henrik, a hungarikum - Vitéz László a zöldbe bújt bolsevikoktól a cion-káderekig

Krausz Tivadar: Vénusz természete

Kormányos Gábor: Valami változik - A szegény hite

Gazdag László: A kozmosz meghódítói

A szocializmus 7 csodája

Szöts László: A szinkronicitás

Popovits János és Rőczey János: Diktatúrák emberképe

Major István, Mándoki Andor: AZ ÉRTELMES KÖZGAZDÁSZ - RONALD REAGAN

Gazdag László: SZÉKELY LÁSZLÓ könyve: ALBERT EINSTEIN VÁLOGATOTT ÍRÁSAI

Mándoki Andor: AMERIKA AZ AMERIKAIAKÉ, EURÓPA AZ EURÓPAIAKÉ

Orbán Éva: Bárhová vetett a sors, magyar maradtam - Beszélgetés gróf Tisza Istvánnéval

Furkó Zoltán: A MAGYAR ÉLET TÜKRE - Nemzeti értékű társadalmi folyóiratok

Kecskés Péter: Divináció és divinizáció

Görög Mária és Krausz Tivadar: Visszailleszkedés a való világba

Varga Lajos: Az életösztön és a lelki ösztön küzdelme Csokonai életében

Aniszi Kálmán: Művészet és alkuszszellem

Tóbiás Áron: A MAGYAR RÁDIÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN

Urbán Károly: A letekeredő szalag

Ország György: Az elmaradt libasült

Rőczey J. János: Töprengés a szabadságról

Furkó Zoltán: A magyar művészet sorsfordulói

Hoppál K. Bulcsú: Lelkek klinikai halála

Révffy László: VÖRÖS HOLLYWOOD

Puliszka breviárium

Berki Sándor: Beteg generációk uralma alatt

Urbán Péter: Egy magyar kegykép magyar története

Friedrich Romig: A fasizmus igézete

Orbán Éva: Szakmaiságot, a dilettantizmus helyett! - Nyílt levél Gyöngyöspata kapcsán az érintettekhez

TALÁLKOZÁS KOSSUTH LAJOS TÁVOLI ROKONÁVAL

Szűcs László Barna: A játék

Harkály Emil Elemér: Fejvesztett szeretet

Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történelemben - Kell-e féltenünk kereszténységünket az iszlámtól Európában - 4. utolsó rész

Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történelemben - Kell-e féltenünk kereszténységünket az iszlám európai térhódításától? -3. rész

Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történelemben - Kell-e féltenünk kereszténységünket az iszlám európai térhódításától? - 2.rész

Hering József: Jézus és Mohamed vallása a történelemben - Kell-e féltenünk keresztény civilizációnkat az iszlám újabb európai térhódításától? - 1. rész

József Attila - Smá Jiszróel

אטילה יוז'ף - שמע ישראל!

A kiforgatott katolicizmus - Beszélgetések Malachi Martinnal - 3. befejező rész

A kiforgatott katolicizmus - Beszélgetések Malachi Martinnal - 2. rész

A kiforgatott katolicizmus - Beszélgetések Malachi Martinnal - 1. rész

Brandl Gábor: Jövőkép a szexuális kultúráról

Hoppál Kál Bulcsú: Szerkezet nélküli kultúra

Kecskés Péter: Jézus Krisztus horoszkópjai, Isteni és emberi inkarnáció – megjegyzések Krisztus nativitásához

Beke Albert: Van-e jelentőségük ma a humán tudományoknak?

Rozsnyai László: ADVENT

Révffy László: Halhatatlan betegek, örökké élő géniuszok

Dr. Hegedűs Lóránt: Apokalipszis most és mindörökké

Erény-mese: Magyar népmesék a hét erény tükrében

Hollai Hehs Ottó: Ködös, novemberi gondolatok

N. SZABÓ JÓZSEF: Az irodalom missziója a jószomszédi viszony kialakításáért a II. világháború után /1945-1948/

Szávai Attila: A hídmester

László György: A méret nélküli

Hering József: Éhúd Necer izraeli régész halálos balesete Nagy Heródes sírjának föltárása után

Ágoston Dániel: „A felébredés recenziója”

Roób Gusztáv: A BOLYAIAK ÉLETÉNEK TANULSÁGAI

Teller Ede: Egy új világ

Kormányos Gábor: A Poiézisz, mely meghalad engem

Jónás Levente: „Homo conservativus” – a konzervatív emberkép

Aniszi Kálmán: A művészet – szabadság

Dr. Plenter János: A hazugság szerepe a modernkori politikában

Orbán Éva: Beszélgetés v. Krasznay Bélával, a Ludovika egykori tisztjével

Világhírű tudósokat mentorált (Rátz László portréja)

Kertész Márton: Üzenet a másvilágról

A nővér az orvos füle és szeme – Beszélgetés Dubóczki Zsolt sebész szakorvossal,...

A BIBLIA HÁTSÓ OLDALAIRÓL (1921)

BOZÓK FERENC: A VÁNDORLÓ ÉS KOLDULÓ ISTENSÉG

Sütő Gábor: Mi az a háttérhatalom és milyen jövőt szán nekünk? (IRÁNYTŰ A HAZAI ÉS A GLOBÁLIS HÁTTÉRHATALOM BETÁJOLÁSÁHOZ)

Tóth Károly Antal (Göteborg): A Sátán legjobb trükkje

Sipos Tamás: A szakmaiság és a demokratikus döntéshozatal — Atomerőmű létesítés nukleáris szakemberek szemével

Sipos Tamás: Atomerőmű és lokalitás

Brandl Gábor: JÖVŐKÉP A TÁPLÁLKOZÁSRÓL

Grandpierre Attila: A modernitástól az ökológiai civilizációig

Hering József: Illés István és Jeruzsálem-térképének vándorútja

Krausz Tivadar: Bevezetés a lázadó életmódba, mint kisebbségi létformába

Tóth Károly Antal interjúja Borbély Imrével: A II. Vatikáni Zsinat hatása a Katolikus Egyház életére

Sütő Gábor: A történelempolitikai tudatosságról

Kapu Film: László Károly portréja

Brandl Gábor: TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, POLITIKAI JÖVŐKÉP EURÓPÁRÓL ÉS A VILÁGRÓL

Dinók Zoltán: Az éhes csapszerelő

Balogh Bertalan (USA): Egyél, és szép kövér halott leszel

Grandpierre Atilla: Az egészséges világnézet jelentősége az ökológiai civilizáció számára

László György (Kalotaszeg): Az új Bábel-torony

Szent-Andrássy Jenő Albert: Foltos a jó barát

v. Ország György: Anyós a pácban

Szabó Márton, Vasi Szabó János: A Csin birodalom kertjei

Dr. Héjjas István: Víz nagyhatalom vagyunk?

Sütő Gábor: Politika és szex

Dr. Hencz Péter: Mentsük meg a házasságot!

Dr. Kotz Tivadar: A környezeti tényezők változása, az emberi beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra