אטילה יוז'ף - שמע ישראל!

irodalom

שוטטתי ללא מנוח בדרך
בתכריכי חלאת העני נדדתי,
לבי התיפח כמו הילד,
בקרב עם שמח לבדי התמרמרתי.
היכן המטה,  בה נפש
עיפה זו תנפש? – קראתי:
      שמע ישראל!

ויחל למוצא פי משרתי,
על כר-משי עם אשה מסורה
ספרתי מקני וזהבי,
אגרתי כח ותבונה
וכשנדבתי, בלבי אמרתי
בראש מורם ובתרועה:
     שמע ישראל!

וגם עתה עשוי לקרות לי כל דבר:
מחלה קשה, כסף רב וכבוד,
באבנים עלול לידותי כל אדם.
אף-כי ערש מותי יוצע בקרוב,
אקרא את קול האהבה ברעם,
בכל מצב לכבוד המקום:
    שמע ישראל!